Culturele instellingen

Cultuureducatie staat in de belangstelling. Zowel bij overheid, scholen als in de samenleving. De waarde van cultuureducatie voor de ontwikkeling van kinderen wordt meer en meer onderschreven.

Het CmK werkt samen met veel culturele instellingen. Coördinator van dit project is de Bibliotheek Hoeksche Waard, zij faciliteren het CmK. Het Kunstgebouw is penvoerder en levert de verantwoording af bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit fonds heeft soms ook gelden voor bijzondere projecten. https://cultuurparticipatie.nl/

De Gemeente Hoeksche Waard is partij in dit project en wethouder Harry van Waveren neemt deel aan de stuurgroep net als een ambtenaar cultuur. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de scholenkoepels aanwezig bij dit overleg, de bibliotheek en het Kunstgebouw.

Het LKCA is een belangrijke instelling die ondersteuning biedt en bijeenkomsten en workshops organiseert. Ook hebben zij de ICC-training bedacht en blijven zij deze ontwikkelen.  www.lkca.nl

Het CmK is lid van Dok-C. Een overkoepelende organisatie voor het hele culturele veld die spreekbuis wil zijn voor de gemeente. Dok-C heeft als doel om cultuur op de kaart te zetten en een stem te geven. Meer informatie is te vinden op www.dok-c.net