Meer Muziek in de Klas

Muziekschool Hoeksche Waard werkt sinds 2019 samen met de stichting Méér Muziek In De Klas. Deze stichting heeft tot doel alle basisschool kinderen in Nederland te voorzien van structurele muzieklessen op school.

Gezamenlijk zijn een aantal partners benaderd met als doel een breed netwerk op te zetten dat gaat zorgen voor meer en beter muziekonderwijs in de Hoeksche Waard. Dit heeft geresulteerd in een MuziekAkkoord dat onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Maxima op 16 juni 2020 is getekend door 20 partners.

Tot dusver zijn dat: de twee scholenkoepels ‘De Waard’ en de ‘Hoeksche School’, negen harmonie en fanfare orkesten, muziekaanbieders zoals de Popschool, Muziekmees, Groove Industries, Opera Tralala en Orgelkids evenals de PABO’s uit de omgeving en Codarts (Conservatorium Rotterdam). Daarnaast is er ook steun van de Rabobank.
De Gemeente Hoeksche Waard en het CmK (Cultuur Educatie met Kwaliteit) ondersteunen de Muziekschool en de basisscholen.

In het Muziek-Akkoord is vastgelegd dat zij gezamenlijk zorg dragen voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen in de Hoeksche Waard.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden en wat Meer Muziek in de klas voor uw school kan betekenen of wilt u partner worden van Méér Muziek In De Klas?
Stuur dan een mail naar info@muziekschoolhoekschewaard.nl

Instrumentenfonds

Er is een Muziekinstrumentenfonds opgericht waaruit instrumentarium kan worden aangeschaft dat in de scholen gebruikt gaat worden. We zorgen dat de kinderen kennis maken met alle instrumentengroepen: blaas-, toets-, snaar- en slaginstrumenten. Dit doen we samen met de harmonie- en fanfareorkesten die zich hebben aangesloten.