Scholen

Het CmK ondersteunt scholen om cultuureducatie (weer) de school in te halen en te verankeren in het schoolplan en het schoolrooster.

We denken graag mee over hoe dat voor jullie school het meest effectief kan werken. Is er contact nodig met het culturele veld, een Intern CultuurCoördinator (ICC) in de school of cultuurtrainingen voor het team? Het CmK heeft het netwerk en de mogelijkheden om dit voor de school te realiseren.

Het CmK is op zo een beetje op alle scholen actief. Als ondersteuning voor het maken van de cultuurplannen maar ook als organisator van workshops en trainingen voor leerkrachten en cultuuraanbieders.

De cultuurring, met alle cultuuraanbieders van de HW, is voor alle leerkrachten beschikbaar zodat er makkelijk gezocht kan worden naar cultuuraanbod in de regio. Ook organiseren we iedere jaar in maart de Cultuurdate waar de scholen het culturele veld kunnen ontmoeten en we de nieuwe ontwikkelingen meegeven.

Het CmK ontwikkelt ook leerlijnen op het gebied van tekenen, muziek en erfgoed waar scholen op in kunnen tekenen. Meer Muziek in de Klas wordt vanaf 2021 ook onderdeel van het CmK plan. 

De nieuwe planperiode van het CmK gaat in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2025. Daarin krijgt het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en inclusie meer aandacht. 

Meer informatie over de mogelijkheden via het CmK is te verkrijgen bij Helma Wagemakers via hwagemakers@debhw.nl of Pauline van der Wijk via pvanderwijk@debhw.nl